Träningsavgifter

Föreningens intäkter består huvudsakligen av träningsavgifter som medlemmarna betalar, och går till lokalhyra och materialinköp. Inga av våra instruktörer eller ledare får betalt. Detta enligt Shorinji Kempos filosofi.

Träningsavgift
Träningsavgiften består av två delar, medlemsavgift, även kallad årsavgift och terminsavgift. Träningssavgiften betalas in på klubbens bankgirokonto BG 5821-7555 Det går även att betala med Swish 1233456571 i samband med träningen, det kommer även finnas möjlighet att betala med sitt bankkort. Glöm inte att ange för vem betalningen gäller. Träningsavgift betalas per termin. Undantagsvis kan man betala per månad. Terminerna följer i princip skolterminerna och betalning ska generellt vara gjord senast i samband med första träningen för respektive termin.

Medlemsavgift
200 kronor per kalenderår
Täcker kostnad för försäkring och anslutningsavgifter till förbund. Avgiften är per kalenderår och är samma oavsett när under året medlemskapet ingås.

Prova på
Det går bra att provträna två gånger utan kostnad.

Träningsavgifter för barn och ungdomar:

(under 13 år)

Medlemsavgift: 200:-
Vårtermin: 200:-
Hösttermin: 200:-

Träningsavgifter för juniorer:

(13 år till 18 år)

Medlemsavgift: 200:-
Vårtermin: 500:-
Hösttermin: 500:-
Per månad: (om man börjar träna mitt i en termin) 200:-

Träningsavgifter för vuxna:

(fyllda 19 år och uppåt)

Medlemsavgift: 200:-
Vårtermin: 950:-
Hösttermin: 950:-
Vårtermin studerande: 800:-
Hösttermin studerande 800:-
Per månad: (om man börjar träna mitt i en termin) 250:-

Graderingsavgifter:

8 kyū (endast för de som är 9 år eller yngre) 100:-
7 kyū (endast för de som är 9 år eller yngre) 100:-
6 kyū 150:-
5 kyū 150:-
4 kyū 150:-
3 kyū 250:-
2 kyū 250:-
1 kyū 250:-
1 dan 600:-
2 dan 800:-
3 dan 1000:-