Utrustning

Föreningen har en del saker till salu och vi hjälper gärna till med att beställa den utrustning man behöver. Fråga en tränare om råd.

Dōgi (träningsdräkt)

Det finns Shorinji Kempo dōgi (träningsdräkt) i ett antal olika kvaliteter och man kan köpa dem från två olika butiker, Maekawa shouten och Ozaki. De har samma sorts dōgi och samma priser, så det spelar ingen större roll vilken man handlar från. Vi brukar rekommendera modellerna ”Black Label” eller ”Gold Label” för våra vuxna medlemmar, för barn och rekommenderar vi ”White Label”.
Betalning via Visa/Mastercard får var och en ordna. När man får bekräftelse på beställningen skickas en länk till en sida för säker betalning för just din order. Man bör också tänka på att det kan tillkomma avgifter för tull och moms.

Obi (bälte)

Broderade bälten beställer man från Ozaki eller Maekawa, det är inte ett måste att brodera sina första bälten. Det går lika bra med färgade bälten  som man kan köpa från t .ex SBI Sport eller Budo & Fitness.

Sodeshō (ärmmärken)

Bromma sodeshō. Det ingår ett märke från klubben när man köpt sin första dräkt. Behöver man flera så kan man köpa av klubben för 40 kr.

Bukai sodeshō

Ärmmärken som indikerar grad för barn. Märkena ingår i graderingsavgiften, men om man tappar bort kan man köpa extra för 20:-.
En förklaring av dessa märken, var de ska sitta etc. kan du hitta på Karlstad Shibus hemsida.

Shorinji Kempo Tokuhon

Shorinji Kempo Tokuhon. Shorinji Kempo Tokuhon är en textbok som innehåller all teori man behöver kunna som kenshi för alla graderingar. Det finns en version för vuxna, Shorinji Kempo Tokuhon, och en för barn, Shorinji Kempo Shonen Tokuhon. De här böckerna kostar 100:- styck och är en väl värd inverstering för alla som tränar. Dessa säljs av klubben.

Kamokuhyō (läroplan)

Svensk kamokuhyō. Det finns två olika kamokuhyō för vuxna, den första är kyūkenshi kamokuhyō, vilket innehåller träningsschema och graderingskrav för alla grader upp till shodan (1 dan). Sedan finns det yūdansha kamokuhyō, som är träningsschema och graderingskrav för 2 dan upp till 6 dan.
Det finns också en shōnen kamokuhyō, som är träningsschema och graderingskrav för barn under 13 år.
Samtliga versioner av kamokuhyō kostar 50:-. Dessa säljs av klubben.

Skydd bör skaffas omgående av medlem i junior och vuxengruppen. Det som behövs är benskydd, suspensoar, tandskydd och lätta vaderade sparringhandskar (ej  typen MMA handskar). De finns t .ex hos SBI Sport eller Budo & Fitness.

Exempel på skydd.