Föreningens styrelse

Föreningens styrelse väljs varje år på föreningens årsmöte i enlighet med föreningens stadgar.

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ledamöter + två suppleanter. Vi har också två revisorer.

Styrelsen 2017
Ordförande är Tobias Alm
Sekreterare är John Lindholm
Kassör är Leif Kekonius
Ledamot är Anders Regert
Ledamot är Sören Hedin

Suppleant är Kusumasyanti Ashraf
Suppleant är Jan Olsson

Revisor är Martin Meyerhöffer och Ulf Levin