Föreningens styrelse

Föreningens styrelse väljs varje år på föreningens årsmöte i enlighet med föreningens stadgar.

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ledamöter + två suppleanter. Vi har också två revisorer.

Styrelsen 2021
Ordförande är Tobias Alm
Sekreterare är Sören Hedin
Kassör är Leif Kekonius
Ledamot är Anders Regert
Ledamot är Mikael Wretman

Suppleant är Casper Björkman
Suppleant är David Jacobsson

Revisor är Martin Meyerhöffer och John Lindholm