Föreningens historia

Klubbens historia

Bromma föreningen bildades i samband med att den första Shorinji Kempo klubben i Sverige lades ned, den hette Stockholm Shorinji Kempo klubb. Klubben startades och drevs av japanska studenter som kom från Rakuto Doin i Kyoto.

Bromma Shorinji Kempo Klubb, Visby Shorinji Kempo Klubb och Ungdom Shorinji Kempo Klubb bildades av elever från Stockholmsklubben.

Föreningen Bromma Shorinji Kempo klubb registrerades på Hombu i Japan av sensei Yuji Hirase 1980.

Sensei Roy Colegate tog över klubben 1981, han drev den vidare fram till 1989. Klubben flyttade runt i Bromma och även i centrala Stockholm under ett antal år.

1985 startades klubbens barn- och ungdomsgrupp. Ungdomsgruppen leddes av Christina Rindsjö (nedre raden 2:a från vänster). Efter ett antal år lades tyvärr den verksamheten ned. Två elever som var med från början i ungdomsgruppen tränar fortfarande, en av dem Leif Kekonius (övre raden 6:e från vänster), blev Shibu-cho för Bromma 2001 och den andre Robert Liljeblad  (övre raden 2:a från vänster) är Shibu-cho i Stockholm Norra i Åkersberga som han startade 2006.

Ungefär i mitten på åttiotalet bildades Karlstad Shorinji Kempo Klubb, den klubben startades av Bengt Amnehagen. Bengt (nedre raden längst till höger) hade då tränat en del i Bromma klubben för sensei Roy. Karlstad klubben utvecklades och drevs sedan vidare av sensei Anders Pettersson (han driver den fortfarande).

Gruppfoto från ett träningsläger med ungdomsgruppen 1986.

Även Shorinji Kempo Stockholms Studenter Branch som idag heter Stockholm Östra bildades av elever från Bromma klubben. Den föreningen startades av sensei Pontus Liljequist som lämnat ansvaret vidare till Peter Hansen.

Sensei Roy Colegate drev Bromma klubben fram till 1989 då han lämnade över till sensei Jan Rydeblad (nedre raden 5:e pers från vänster).

Sensei Jan ledde klubben fram till 2001, då han beslöt att lämna över ansvaret för klubben till Leif Kekonius.

Föreningen bytte namn till Shorinji Kempo Bromma Branch 1992 och 1995 till Shorinji Kempo Bromma Shibu.

2009 startade Bromma på allvar upp en barngrupp igen. John Lindholm och Martin Meyerhöffer tog på sig ansvaret för gruppen. Barngruppen har gått bra under åren och ökat i antal. Flera från barngruppens början tränar nu i vuxengruppen.

Klubbens medlemsantal har varierat under åren, för närvarande är vi c:a 50 medlemmar.